Ordinateur portable. Dessin.

Úvod

Učím francouzštinu jako cizí jazyk více než dvacet let. Jako mladší jsem studoval klavír na konzervatoři v Marseille a potom literaturu a filosofii na univerzitě v Montpellier.  Žil jsem mimo …

Letní kurzy francouzštiny. Collage et aquarelle, Petr Kottnauer, 2009.

Letní kurzy 2009

Výuka francouzštiny v létě L’Atelier de francais nabízí čtvrtým rokem letní výuku francouzštiny. Dvoutýdenní a třítýdenní dopolední nebo odpolední kurzy. Výuka probíhá v malých skupinách maximálně osmi lidí. Kurzy vždy …