Ordinateur portable. Dessin.

Úvod

Učím francouzštinu jako cizí jazyk více než dvacet let. Jako mladší jsem studoval klavír na konzervatoři v Marseille a potom literaturu a filosofii na univerzitě v Montpellier.  Žil jsem mimo …